Program, som det ser ud nu

Program

10.00                  Åbning,

10.30                  Foredrag af Frømandskorpset

11.00                  Klip op af bil

11.30                  Foredrag om huledykning ved Ben Bos

12.00                  Demonstration af svejsning og skæring under vand

12.30                  Foredrag af Frømandskorpset

13.00                  Slukning af brand

13.30                  Foredrag om huledykning ved Ben Bos

Prøvedyk den 30. september 2017

Dykkerklubben holder 40 års jubilæum, og i den forbindelse bliver der mulighed for at prøve at dykke, i en til lejligheden opstillet bassin. Der vil være instruktør og hjælpere, som hjælper dig igennem hele forløbet, som tager ca. ½ time. Vi stiller alt udstyr til rådighed, det eneste du selv skal medbringe er badetøj og håndklæde. Der vil være mulighed for omklædning, men ikke bad efter dykket. Prøvedykket er gratis og det er ingen tilmelding. Du skal dog være mindst 14 år gammel.

Dykkerklubben holder 40 års jubilæum, og i den forbindelse bliver der mulighed for at prøve at dykke, i en til lejligheden opstillet bassin. Der vil være instruktør og hjælpere, som hjælper dig igennem hele forløbet, som tager ca. ½ time. Vi stiller alt udstyr til rådighed, det eneste du selv skal medbringe er badetøj og håndklæde. Der vil være mulighed for omklædning, men ikke bad efter dykket. Prøvedykket er gratis og det er ingen tilmelding. Du skal dog være mindst 14 år gammel.

Generalforsamling den 3. februar kl. 17.00 i klubbens lokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeoptællere.

3. Forlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

  • Man skal betale 500 kr. i depositum for nøgle til klublokalerne.

6. Valg af bestyrelse.  Villy og Bo er på valg.

7. Valg af suppleant.

8. Valg af revisor.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuelt.

Kontingent for 2017

 

Kontingent for 2017

Posted on  by 
Klubbens kontonummer i Ringkøbing landbobank er: reg.nr: 7670 kontonummer: 4448341

750,- pr. år. Incl. medlemskab af DSF.

500,- pr. år hvis man er medlem af DSF igennem en anden klub, eller bare ønsker at deltage i sociale klubaktiviteter så som vintersvømning mm.

Alle indbetalinger skal ske til ovennævnte konto, senest 1. december 2016.

Vi indberetter en gang om året til DSF den 15. december. Husk at skrive dit navn, så kassereren kan se hvem der har betalt

Kontingent for 2016

Klubbens kontonummer i Ringkøbing landbobank er: reg.nr: 7670 kontonummer: 4448341

750,- pr. år. Incl. medlemskab af DSF.

500,- pr. år hvis man er medlem af DSF igennem en anden klub, eller bare ønsker at deltage i sociale klubaktiviteter så som vintersvømning mm.

Alle indbetalinger skal ske til ovennævnte konto, senest 1. december 2015.

Vi indberetter en gang om året til DSF den 15. december. Husk at skrive dit navn, så kassereren kan se hvem der har betalt

Grill aften i klubben.

Fredag den 7. august fra kl 18.30 vil klubben gerne invitere alle medlemmerne til grill/hygge aften i klublokalerne. Det sociale liv i klubben er vigtigt, derfor håber vi også på stort fremmøde. Klubben betaler maden, du skal selv medbringe drikkevarer.